Spracúvanie osobných údajov (GDPR)


V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).


Osobné údaje

Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím stranám!

Tieto údaje využívame len na identifikáciu používateľa za účelom objednávky, súťaže, komentárov, výhier a nutných informácií zasielaných na e-mail.


Požiadať o vymazanie vašich údajov zo systému www.dalba.sk môžete na info@dalba.sk - po obdržaní vašej požiadavky budú údaje vymazané. 


Prevádzkovateľ

DALBA s. r. o., so sídlom Ľanová 6, 934 05 Levice, IČO: 53 708 792


Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: DALBA s. r. o., Ľanová 6, 934 05 Levice alebo prostredníctvom e-mailu: info@dalba.sk.